Smurto artimoje aplinkoje prevencija mažiau pasiekiamuose Lietuvos rajonuose

Trukmė –2019 m. balandžio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d.

Projektą finansuoja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis

Projekto vykdytojas – Socialinės partnerystės centras

Projekto partneriai – Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Neformaliojo ugdymo centras, Kavarsko Biblioteka, Anyksčių rajono Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Marcinkonių pagrindinė mokykla ir Dzūkijos nacionalinis parkas.

Projekto suma–6750 Eur

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – supažindinti mažiau pasiekiamuosiuose rajonuose visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d. organizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“.

Įgyvendinant projektą buvo surengtos 7 apskritojo stalo diskusijos su bendruomenėmis Marcinkonyse, Trakuose, Utenoje, Kavarske, Vilniuje, siekiant supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, mokyti atpažinti smurto apraiškas, rūšis (fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis smurtas) ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, apie konkrečius įstatymus ar kitus teisės aktus apie smurtą artimoje aplinkoje, taip pat apie žmogaus teisių klausimus, skatinome pačias bendruomenes įsitraukti ir spręsti problemas. Buvo organizuoti 7 seminarai-viktorinos vaikams ir jaunimui Marcinkonyse, Trakuose, Utenoje, Kavarske, Vilniuje. Naudojant neformalaus ugdymo metodus, tokius kaip viktorinos, kūrybinės užduotys ir panašias veiklas vaikai ir jaunimas buvo informuojami apie smurto artimoje aplinkoje apraiškas, pagalbos galimybes patyrus smurtą, skatinami patys ieškoti ir siūlyti problemos sprendimo būdus.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/socialinespartnerystes.centras

https://www.facebook.com/socialpartnershipcentre.lt/

https://www.facebook.com/kavarskomiestobiblioteka/