Ataskaitos

Socialinės partnerystės centras savo veikla siekia didinti socialinę įtrauktį, tenkindami viešuosius interesus, įtraukdami vaikus, jaunimą ir kitus asmenis į regioninių, nacionalinių, tarptautinių programų įgyvendinimą, švietimo, sveikatos, socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse. Stipriname NVO sektorių regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

2022