PARAMA

Paramą galite skirti pervedant 1,2 proc. nuo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Paramą galima skirti deklaruojant mokesčius. Tai galima padaryti elektroniniu būdu per EDS pateikiant prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį formos FR0512 versija 0.4.
Įmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga Socialinės partnerystės centras
Juridinio asmens kodas 193271922
Paramos gavėjas nuo 1997 metų
Taip pat paramą galima skirti ištisus metus, pervedant norimą sumą į įstaigos sąskaitą AB SEB banke Nr. LT717044000136622159
Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).
Bendrą VMI paramos skyrimo tvarką ir būdus rasite https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas.
Skirtos lėšos naudojamos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, siekiant nuolat teikti kompleksines paslaugas mažiau pasiekiamuose Lietuvos regionuose. Lėšos taip pat naudojamos ir paslaugų įvairovės didinimui, siekiant asmenims gauti kuo daugiau ir kuo įvairesnių paslaugų, tai yra neuroedukaciją, balso terapiją, judesio terapiją, šokio terapiją, pasakų terapiją, gauti tinkamas teisines, socialines pedagogines, psichologines konsultacijas ir kt.
Dėkojame už paramą!