Socialinės partnerystės centras kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos ir Lenkijos vykdo Erasmus+ finansuojamą tarptautinės strateginės partnerystės projektą „Methodology ADULT Education in the EU“ (MADE in EU), projekto Nr. 2017-1-LT01-KA204-035228.

Tarptautiniu projektu „Suaugusiųjų švietimo metodologija ES“ siekiama keistis gerąja suaugusiųjų švietimo programų kūrimo ir įgyvendinimo patirtimi tarp penkių šioje srityje dirbančių organizacijų partnerių: Socialinės partnerystės centro (Lietuva), GODESK SRL (Italija), Informamentis Europa. (Italija), EEO Group (Graikija) ir Euro-Idea Fundacja Spoleczno – Kulturalna (Lenkija). Projekto trukmė – 2 metai, nuo 2017 m. rugsėjo mėn.. Per šį laikotarpį kiekviena dalyvaujanti organizacija partnerė savo regione nagrinės suaugusiųjų švietimo problemas, nustatys kliūtis suaugusiems tobulėti, surinks studijų grupes – apie 20 suaugusiųjų, tiriančių tam tikros socialinės atskirties kliūtis, šioms grupėms pritaikytus mokymo metodus ir naujų mokymo modelių testavimą.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2017 m. gruodžio 1-3 d . Vilniuje.  Susitikimo metu buvo aptartas būsimas bendradarbiavimas, pristatyta turima geroji šalies suaugusiųjų švietimo patirtis, projektinių veiklų organizavimo būdai ir priemonės . buvo apibūdintos kiekvienoje šalyje. Tiek Lietuvoje, tiek šalyse partnerėse projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai su vietos institucijomis, siekiant gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę, pritaikyti esamas programas, mažinančias mažiau galimybių mokytis turinčių žmonių socialinę atskirtį.

Lietuvoje planuojame dirbti su suaugusiais, kenčiančiais nuo socialinės atskirties. Pirmenybė bus teikiama pabėgėliams ir migrantams, kurie Lietuvoje patiria mokymosi sunkumų dėl kultūrinių skirtumų. Taip pat ketinama įtraukti žemesnį išsilavinimą ir profesinę patirtį turinčius asmenis bei ekonominių sunkumų patiriančius asmenis. Visiems šiems asmenims projekto laikotarpiu bus rengiami trys mokymai, skirti didinti savo socialines, sociokultūrines ir ekonomines kompetencijas bei didinti motyvaciją tęsti mokymąsi ir taip mažinti socialinę atskirtį.