Socialinės partnerystės centro komanda įgyvendinant Geros savijautos programą, kuria siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai, parengė 5 geros savijautos programas: Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas panaudojant neuroedukacinius, muzikos, psichodramos, dailės bei pasakų terapijos metodus. Šiomis programomis siekiama gerinti mokinių emocinę būklę, sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases po Covid-19 pandemijos. Įgyvendinant minėtas programas  Socialinės partnerystės centro komanda aplankė Skuodą, Šiaulius, Kazlų Rūdą, Marijampolę, Ukmergę, Kauną, Vilnių, Trakus, Kretingą, Širvintas, Grigiškes, Jonavą, Jurbarką, Deltuvą, Uteną, Jašiūnus, Smalininkus, Pabaiską, Judrėnus, Vidiškes, Rūdiškes, Smilgius, Balbieriškį, Lazdijus, Šiaulius, Batakius, Vidiškius, Alytų, Veisėjus, Veprius, Telšius, Kūlupėnus, Rokiškį ir kitus miestus.

Įgyvendinant Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimo programas buvo pasiekta apie 4008 vaikų ir jaunimo visoje Lietuvoje.

Kaip parodė praktika populiariausia programa buvo Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas panaudojant dailės terapijos metodus. Realizuotos 56 programos.

Taip pat labai populiari programa Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas panaudojant muzikos terapijos metodus. Realizuota 41 programa.

Vienodai populiarios ir naudingos buvo 2 programos, t. y. Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas panaudojant neuroedukacinius metodus ir Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas taikant pasakų terapijos metodus. Jų buvo įgyvendinta po 37 programas.

Paveikslėlyje pavaizduota Geros savijautos programų paklausa pagal metodus.