Vaikų dienos centrų veiklos projektas “Visų šventųjų parapijos vaikų dienos centras”

Trukmė – 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

 Projektą finansuoja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – Socialinės partnerystės centras

Trumpas projekto aprašymas

 2018 metais SPC jau dešimtus metus vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centras“. Vaikų dienos centras 2018 metais dirbo darbo dienomis nuo 13 iki 18 val. Vaikų dienos centrą lankė 15 vaikų nuo 7 iki 14 metų. Paslaugų gavėjai buvo vaikai ir jų šeimų nariai. Buvo užtikrintas nuolatinis vaikų maitinimas, tai būtina sąlyga, kad vaikas jaustųsi saugus, norėtų realizuoti save ir lankyti vaikų dienos centrą. Vaikams buvo sudarytos sąlygos pasigaminti patiekalus pagal jų norimą receptą. Vaikai buvo išklausyti, galėjo individualiai išsikalbėti, gauti patarimų. Vaikai dalyvavo priimant sprendimus, buvo atsižvelgta į jų nuomonę, jie mokėsi priimti tinkamiausius sprendimus, pagarbiai išklausant ir priimant kiekvieną nuomonę. Dienos centre vaikai ruošė pamokas, buvo organizuotas ir prasmingas laisvalaikis. Vaikai galėjo tobulinti stalo teniso įgūdžius, žaisti stalo žaidimus, dalyvavo Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Draugystės šventėse, turėjo galimybę mokytis groti gitara, vargonėliais. Buvo suorganizuota išvykų į kino filmus, muziejus, Uno parką, čiuožyklą. Suorganizuota vasaros stovykla Šventojoje, kurioje mokėsi sveikos gyvensenos įgūdžių. Didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų emocinei ir psichinei sveikatai, buvo taikomos konfliktų sprendimo metodikos, mokomasi pagarbaus bendravimo. Šių metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais prie VšĮ „Natrix natrix“ inicijuoto ir Kultūros tarybos paremto projekto “Mano kinas 2” prisijungė ir Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centro lankytojai. Dienos centro vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Mano kinas 2 “, kurios koncentravosi į emocinio intelekto pažinimą. Šio projekto metu vaikai sukūrė filmuką: https://www.youtube.com/watch?v=_5K3nXzwz0I&t=0s&list=PL0jC1vGU_ZIS4lNJT0Eyw_JAn 82trMmAH&index=9

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/socialinespartnerystes.centras
https://www.facebook.com/NatrixEDU/photos/rpp.1762432080645226/2328987083989720/?type =3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=_5K3nXzwz0I&t=0s&list=PL0jC1vGU_ZIS4lNJT0Eyw_JAn 82trMmAH&index=9
https://www.facebook.com/NatrixEDU/photos/rpp.1762432080645226/2328986900656405/?type =3&theater