2014–2020 metų Europos Sąjungos „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės projektas „Turi profesiją – turi ateitį!“

Socialinės partnerystės centro komanda sėkmingai įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondo 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės projekto „Turi profesiją – turi ateitį!“ veiklas naudojant muzikos ir dailės terapijos technikas, kurias vedė 10 –yje Lietuvos profesinių mokyklų t. y. Šiauliuose, Kaune, Utenoje, Smalininkuose, Rokiškyje, Panevėžyje, Biržuose, Radviliškyje, Šilutėje ir Alytuje.

Projekte „Turi profesiją – turi ateitį!“ dalyvavo apie 300 profesinio mokymo įstaigų mokinių/jaunimo, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir socialiai pažeidžiamų grupių mokinių, gyvenančių socialiai, ekonomiškai, kultūriškai mažiau palankiose sąlygose. Užsiėmimų metu buvo ugdomas dalyvių kūrybiškumas, išradingumas ir vaizduotė, jausmų atpažinimo ir raiškos, emocijų valdymo, atsipalaidavimo įgūdžiai, buvo paaiškinti ir pristatyti būdai ir technikos, padedantys įveikti /mažinti stresą, jaudulį, nerimą. Užsiėmimų metu buvo naudojami dailės, muzikos terapijos technikos, metodai, o užsiėmimų turinys ir metodai buvo pritaikomi atsižvelgiant į kiekvienos dalyvių grupės poreikius. Iš viso buvo 640 akad. val. užsiėmimų naudojant dailės terapijos metodus ir 560 akad. val. užsiėmimų naudojant muzikos terapijos metodus.